«BOR OG ARBEIDER I NORGE»

Internasjonaliseringen av det norske kunstlivet handler ikke bare om at norske kunstnere kommer seg ut og får internasjonale karrierer. Like viktig er hvordan det lokale kunstlivet endrer seg gjennom at utenlandske kunstnere etablerer seg i Norge og tilfører nye perspektiver og måter å tenke og arbeide på. Vi har snakket med seks kunstnere fra forskjellige land som har bosatt seg i Norge, om deres erfaringer og tanker om å arbeide som kunstner i og fra Norge. Intervjuer med: Enrique Roura, Tatiana Lozano, Hanan Benammar, Karen Nikgol, Stefan Schrøder og Victoria Duffee.

Fra Norsk kunstårbok 2019

DET SYSTEMET AV SMÅ FORSKJELLER DU LÆRTE AV MORA DI

Den økende bruken av engelsk i det norske kunstfeltet er en bekymring for mange. I denne artikkelen snur Halvor Haugen om på problemstillingen og spør heller: Hva skal vi med norsk?

DEN TRANSNASJONALE SAMISKE KUNSTEN

De siste årene har samisk kunst blitt eksponert internasjonalt i mange sammenhenger, blant annet på Documenta 14 i 2017 og på Venezia-biennalen i fjor. Men selv om oppmerksomheten har økt, er det på ingen måte nytt at den samiske orienterer seg på tvers av landegrenser. Dette er naturlig, skriver Irene Snarby i denne artikkelen, siden Sápmi er en del av et nord som ikke kan forstås som annet enn en transnasjonal størrelse.

Fra Norsk kunstårbok 2019

INTERNASJONAL STANDARD

STANDARD (OSLO) har siden 2005 brakt verden til Norge og Norge til verden på en måte ikke noe annet norsk kunstgalleri har maktet. I dette intervjuet med Kåre Bulie kaller galleristen, Eivind Furnesvik, seg for en co-pilot og forklarer sin suksess med blikk og god timing.

Fra Norsk kunstårbok 2019

Ny redaktør for Norsk kunstårbok

Susanne Christensen har blitt ansatt som ny redaktør for Norsk kunstårbok.

Hun overtar etter Ketil Nergaard og Arve Rød og tiltrer i et treårig åremål. Den nye redaktøren begynner arbeidet med Norsk kunstårbok 2021.

Side 3 av 14