DET ER ET PRIVILEGIUM Å VITE HVEM DU ER

Joar Nango er årets festspillkunstner i Bergen. I dette intervjuet med Arne Skaug Olsen snakker han om kolonialisme, samiske språkbad og behovet for å røske fransk retorikk ned på jorda. Og om fjerning av en vorte med bibelvers og en rusten saks.

Fra Norsk kunstårbok 2020

MATERIALETS KRAFT

Tiåret vi har lagt bak oss var preget av en fornyet interesse for kunstens stofflighet. I denne teksten ser Line Ulekleiv på nymaterialismens nedslag i norsk kunstliv.

Fra Norsk kunstårbok 2020

TRENING I Å OPPLEVE VERDEN
Intervju med Stian Eide og Steffen Håndlykken

Det kunstnerdrevne galleriet 1857 ble grunnlagt i 2010 av Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge i et tidligere trelastlager på Grønland i Oslo. Høsten 2019 la de ned driften. De to siste årene holdt de utstillingsvirksomheten gående i ulike lokaler, i samarbeid med kurator Jenny Kinge. 1857 har vært en særegen stemme i det siste tiårets norske kunstsamtale, og galleriet har representert en viktig del av kunstscenen i Oslo. I denne samtalen med Arve Rød er ikke de to grunnleggerne uten videre enige om å se galleriet som en inngang til å forstå et tiår.

Fra Norsk kunstårbok 2020

DEN NORDISKE KUNSTSCENENS VEKST OG FALL

I fjor høst kom kurator, kritiker og redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg, med boka Postnordisk – den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016. I dette intervjuet med Ketil Nergaard argumenterer han for en revitalisering av det nordiske kunstsamarbeidet, som under sin storhetstid mot slutten av 1990-årene avfødte uttrykket «det nordiske mirakelet», men som ifølge Ekeberg falt sammen på begynnelsen av 2000-tallet.

Fra Norsk kunstårbok 2019

Side 2 av 14