NORSK KUNSTÅRBOK 2017 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2017
INNHOLD CONTENT

Leder Editorial

Plast Plastic

INGER ELISABETH HANSEN
Tale til deg du blå plastpose ved bredden av nilens kanaler, utallig
A speech to you, you blue plastic bag on the banks of the Nile’s canals, unnumbered

HEATHER DAVIS
Når jordas sjel er av plast
When the soul of the earth is made of plastic

THOMAS FLOR
Utopier av plast
Utopias of plastic

ROLAND BARTHES
Plast
Plastic

LIAM GILLICK
Den første diskusjonen: Pleksiglass som lokkemat og mulighet
The First Discussion. Plexiglas as a lure and potential

BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT
Plast og jakten på det ideelle materiale
Plastics and the quest for the ideal material

Kunstnersamtaler   Artist talks

AURORA PASSERO
Skaper min egen natur
Creating my own nature

STEIN KOKSVIK
Mellom struktur og kollaps
Between structure and collapse

FRODE MARKHUS
Spiselige våpen
Edible weapons

ELIN T SØRENSEN
«En hale av plast etter oss, rundt oss, foran oss»
“A trail of plastic behind us, aroundus, in front of us”

MARI SLAATTELID
Harde underlag
Hard surfaces

Intervju / Essay Interview / Essay

KÅRE BULIE
Rektorkunst – intervju med Gerd Tinglum
Rector art – interview with Gerd Tinglum

SIMEN J HELSVIG
Makten på bakrommet. Om styringen av det norske kunstlivet
The power behind the scenes. On the role of the board in Norwegian art institutions

Bypuls   City pulse

JAN INGE REILSTAD
Stavanger 2016: Det året gatekunsten møtte veggen /  The year street art hit the wall

ANETTE THERESE PETTERSEN
Kristiansand 2016: Temporalitet og intervensjon /  Intensity and absence

ANKI GERHARDSEN
Bodø 2016: Intensitet og fravær /  Hard surfaces

GUSTAV SVIHUS BORGERSEN
Trondheim 2016: Kunstbyen tar seg opp /  A city of art makes headway

GRETHE MELBY
Bergen 2016: Under radaren /  Under the radar

MARIA HORVEI
OSLO 2016: Radikal inkludering /  Radical inclusion

Publikumsblikk
Public views

Redaksjonens valg
Editors’ choice

Bidragsytere
Contributors

-----------------------

Redaksjonen / Editors
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd
Published by Pax Publishing with the support from Arts Council Norway